Object

Title: The Intuitive Manager and the Concept of Strategic Leadership = Intuicyjny menedżer a koncepcja strategicznego przywództwa

Creator:

Malewska, Kamila ; Sajdak, Maja

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Celem referatu jest przedstawienie spójności między cechami i umiejętnościami intuicyjnego menedżera a atrybutami strategicznego przywódcy. Referat składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej kolejności zaprezentowano istotę i ewolucję koncepcji przywództwa oraz zestawiono role strategicznego przywódcy z wymogami funkcjonowania współczesnych organizacji. Następnie podjęto próbę zdefiniowania pojęcia intuicji oraz scharakteryzowania intuicyjnego menedżera. W ostatniej części referatu poddano analizie atrybuty strategicznego przywódcy oraz cechy i umiejętności intuicyjnego menedżera w celu ukazania zbieżności między tymi kategoriami.

Abstract:

The aim of this paper is to show the consistency of an intuitive manager's traits and skills and a strategic leader?s attributes. The paper consists of three main parts. The first one presents the nature and evolution of the concept of leadership and contrasts the role of strategic leaders with the operational requirements of modern organizations. In the second part, we attempt to define the concept of intuition and characterize an intuitive manager. In the last section of the paper, a strategic leader's attributes and an intuitive manager's skills and characteristics are analyzed in order to show how these two categories converge.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51080

DOI:

10.2478/manment-2014-0041

Pages:

44-58

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information