Object

Title: Strategy of adaptation in the management system at the Egyptian Universities after Arab Spring Uprising - revolution and aftermath = Strategia adaptacji w systemie zarządzania na egipskich uniwersytetach po Arabskiej Wiośnie Ludów - rewolucja i jej następstwa

Creator:

Borowski, Piotr F.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące doboru odpowiedniej strategii rozwoju przez uniwersytety egipskie, w dobie kryzysu politycznego. W Egipcie, po rewolucji roku 2011 i obaleniu prezydenta Mubaraka, nastąpił okres nieprzewidywalnych zmian politycznych, których efektem są ciągłe demonstracje i zamieszki na ulicach dużych miast. ; W lipcu 2013 roku miały miejsce kolejne niepokoje społeczne, które doprowadziły do upadku prezydentury Morsiego i wprowadzeniu kontroli przez armię. W tak niestabilnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu uniwersytety poszukują dla siebie właściwej ścieżki rozwoju. Jednym z przyjętych rozwiązań jest stosowana przez Uniwersytety strategia adaptacji, która w Egipcie spotyka się jednakże z silnymi uwarunkowaniami kulturowo-społecznymi.

Abstract:

This paper presents the results of the research concerning of selection of an appropriate strategy for the development strategy of Egyptian universities, in an era of political crisis. In Egypt after the revolution of 2011 and the fall of President Mubarak there was a period of unpredictable political changes, which result are continuous demonstrations and riots in the streets of large cities. ; In July 2013, there took place a further social unrest that led to the fall of President Morsi and the introduction of control by the army. In such an unstable, turbulent and unpredictable environment the universities seek their proper path of development. One of approach used by Universities is an adaptation strategy, which meets in Egypt, however, with strong cultural and social circumstances.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51081

DOI:

10.2478/manment-2014-0042

Pages:

59-72

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information