Object

Title: Influence of selected strategic variables on the development of the intellectual capital of an enterprise = Wpływ wybranych zmiennych o charakterze strategicznym na rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Creator:

Prusak, Rafał

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Kapitał intelektualny jest istotnym zagadnieniem współcześnie podejmowanych badań z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Wprowadzenie tego pojęcia bez wątpienia otworzyło przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy postrzegania swojej działalności oraz budowania przewag rynkowych. Jednocześnie jednak przyczyniło się do powstania wielu nowych problemów związanych z trudnym do określenia charakterem kapitału intelektualnego oraz jego wewnętrznymi i zewnętrznymi związkami i zależnościami. W artykule podjęto próbę analizy zagadnień związanych z rozpowszechnieniem koncepcji kapitału intelektualnego, praktycznym jego wykorzystaniem oraz na ocenie stanu składowych kapitału intelektualnego w badanych obiektach.

Abstract:

Intellectual capital is an important issue of currently undertaken studies in the field of enterprise organization and management. The introduction of this concept has undoubtedly opened up new prospects for enterprises to perceive their business activity and building market advantages. At the same time, however, it has given rise to many new problems associated with the hard-todetermine nature of intellectual capital and its internal and external relationships and dependencies. An attempt has been made in the article to analyze problems related to the dissemination of the concept of intellectual capital, and its practical use, and to assess the state of the intellectual capital components in the surveyed entities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51053

DOI:

10.2478/manment-2014-0015

Pages:

199-212

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information