Object

Title: The assessment of medical subject mamagers' knowledge on topic of social responsibility = Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

Creator:

Zadros, Katarzyna

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Przez szereg lat pojęcie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu odnoszono do podmiotów gospodarczych. Obecnie coraz szerzej badacze zwracają uwagę na to, że także w zarządzaniu podmiotami oferującymi usługi społeczne, w tym podmiotami leczniczymi, powinno się uwzględniać jej zasady. Wydaje się jednak, że w praktyce wiedza zarządzających i pracowników na ten temat jest niewielka, a tym samym nie znajduje odzwierciedlenia w działalności podmiotów leczniczych. W artykule autorka skupi się na teoretycznych i praktycznych aspektach wykorzystania CSR w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia.

Abstract:

Over the years the notion of social responsibility in management was only related to economic subjects. Nowadays, a growing number of researchers is of the opinion that in managing subjects which offer social services including medical subjects, we also should implement its rules. However, it seems that in practice the knowledge of managers and employees on that subject is very limited and therefore, it has no reflection is the activities of medical subjects. The author of the article focuses on theoretical and practical aspects of using CSR in managing health care facilities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51046

DOI:

10.2478/manment-2014-0008

Pages:

96-108

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information