Object

Title: Knowledge of the concept of corporate social responsibility in agribusiness enterprises (based on the example of the SME sector in Malopolska) = Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach agrobiznesu (na przykładzie sektora MSP z Małopolski)

Creator:

Ratajczak, Marcin

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Corporate Social Responsibility (CSR) to inicjatywa w Polsce stosunkowo mało znana i nie jest jeszcze głęboko zakorzeniona w świadomości polskich przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw i społeczności lokalnych. CSR to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami. ; W związku z tym, celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych ze znajomością koncepcji CSR w badanych przedsiębiorstwach agrobiznesu. W artykule przedstawiono między innymi zależności statystyczne pomiędzy znajomością powyższej koncepcji a wykształceniem właścicieli, sekcją prowadzonej działalności, wielkością firmy czy też rokiem powstania podmiotu gospodarczego. ; Badania opinii przedsiębiorców na temat powyższych pojęć zostały przeprowadzone na przełomie 2014 oraz 2015 roku i obejmowały 182 mikro (0-9 osób), małe (10-49 pracowników) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność na obszarach wiejskich Małopolski. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na pewno należy zwrócić uwagę na różnice w definiowaniu i rozumieniu zagadnienia społecznej odpowiedzialności. Z kolei uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, to znajomość koncepcji CSR dominowała w grupie przedsiębiorców z branży przetwórstwa przemysłowego, a także handlowego.

Abstract:

Corporate Social Responsibility (CSR) initiative in Poland is relatively little known and has not been yet deeply rooted in the consciousness of Polish entrepreneurs especially in the field of SMEs and local communities. CSR is a concept whereby companies at the stage of strategy building voluntarily take into account the social interests and environmental protection, as well as relationships with their stakeholders. Therefore, the aim of this paper is to present issues related to the knowledge of the CSR concept in the surveyed agribusiness enterprises. ; The article presents among other things, statistical relations between knowledge of the above concept and education of owners of the business, company size or business entity year of uprising. The research on opinions of entrepreneurs on the above concepts was carried out at the turn of 2014 and 2015 included 182 micro (0-9 persons), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) agribusiness companies engaged in business activities in rural areas of Małopolska. ; The results showed that there is a need for awareness of small and medium enterprises with agribusiness that consumers increasingly pay attention to the aspect of the behavior of responsible practices, let alone to observe their assumptions. Given the nature of the business, the knowledge of the CSR concept prevailed in a group of entrepreneurs from the manufacturing sector.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54405

DOI:

10.1515/manment-2015-0043

Pages:

337-351

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information