Object

Title: The mobility of researchers as a manifestation of academic entrepreneurship based on the example of the University of Gdansk = Mobilność naukowców jako przejaw przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Creator:

Dobrowolska, Emilia

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

W gospodarce opartej na wiedzy misją uniwersytetu jest obok dbałości o wysoką jakość nauczania, również prowadzenie badań naukowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Niniejsze opracowanie odwołuje się do wywiadu przeprowadzonego z Kierownikiem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sprawozdań rocznych rektora za lata 2006-2014. Inicjowanie współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi, mobilność naukowców i możliwość realizacji międzynarodowych badań przedstawia tą uczelnię jako otwartą w dążeniach do realizacji koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego.

Abstract:

In the knowledge economy the mission of a university, besides high quality teaching, is scientific research and the search for innovative solutions. This paper refers to an interview with the Head of the Department of Science and International Cooperation at the University of Gdansk and annual reports of the University of Gdansk's vice-chancellor for 2006-2014. Initiating cooperation with foreign research centres, the mobility of researchers and the ability to implement international research shows that the university is striving to become an entrepreneurial university.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54395

DOI:

10.1515/manment-2015-0033

Pages:

184-196

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information