Object

Title: Evaluation and reporting of CSR in the SME sector = Ewaluacja i raportowanie CSR w sektorze MŚP

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

W artykule zaproponowano koncepcję modelu ewaluacji i raportowania CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zwrócono szczególną uwagę na uwarunkowania, z których wynika potrzeba rozwoju koncepcji CSR w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem orientacji na efektywność rozumianą w dwóch aspektach: dobrobytu społecznego i zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystania koncepcji do budowania przewagi konkurencyjnej. ; Zaproponowano podejście oparte na elastycznym narzędziu do ewaluacji i raportowania CSR, które pełni również funkcję wystandaryzowanego modelu referencyjnego, dla określania kierunków doskonalenia odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Opracowano model ewaluacyjny, katalog ryzyk ESG dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz narzędzie do nadzoru i raportowania ryzyk ESG. Dalsza praca nad metodą obejmie uszczegółowienie modelu ewaluacyjnego oraz opracowanie narzędzia do raportowania całej ewaluacji oraz wypracowaniu katalogów ryzyk ESG dla pozostałych sektorów.

Abstract:

This article is an attempt to propose a CSR evaluation and CSR reporting model in small and medium-sized enterprises. Special attention was given to trends which reveal the need for CSR development in practice with particular emphasis on efficiency - understood in two aspects: first one related to social welfare and sustainable development and the second one as a competitive advantage. ; The new approach is based on a flexible tool for the evaluation and reporting of CSR, which also acts as a reference model for improvement of responsible entrepreneurship. An evaluation model, ESG risks catalog for manufacturing companies and a tool for monitoring and reporting of ESG risks were developed. Further work will include refinement of the method of evaluation model, including reporting tools and ESG risks catalogs for other sectors.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54389

DOI:

10.1515/manment-2015-0027

Pages:

96-110

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information