Object

Title: Behavioural strategy. Adaptability context = Strategia behawioralna. Kontekst adaptacyjności

Creator:

Piórkowska, Katarzyna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Treść artykułu została zakorzeniona w następujących obszarach wiedzy: zarządzanie strategiczne (z perspektywy strategii behawioralnej, konstruktu adaptacyjności i mikro-fundamentów w zarządzaniu strategicznym), teoria organizacji oraz psychologia. W pewnym stopniu opracowanie plasuje się również w obszarze badań zjawisk na wielu poziomach analizy (poziom jednostki, zespołu i organizacji). ; Celem opracowania, z jednej strony, jest wzbogacenie wiedzy i ustaleń dotyczących zjawiska strategii behawioralnej, gdyż ze względu na różnorodność sposobów analizy wciąż nie wypracowano koncepcyjnego konsensusu (Powell, Lovallo, Fox 2011, p. 1371), a z drugiej strony, uporządkowanie rozproszonych podejść do konstruktu adaptacyjności zwłaszcza z perspektywy mikro (adaptycyjność jednostki) determinujacej pozostałe perspektywy rozważań (zespołu i organizacji). Zastosowano metodę ekstensywnego przeglądu literatury, a wnioskowanie ma charakter dedukcyjny. ; W pierwszej części opracowania omówiono adaptacyjność z punktu widzenia jednostki. Druga część odnosi się do rozważań nad adaptacyjnością na poziomie zespołu. W trzeciej części przedstawiono adaptacyjność z perspektywy organizacji. Ostatecznie, sformułowano wnioski końcowe, zidentyfikowano ograniczenia opracowania oraz zaproponowano dalsze kierunki badań. Kluczową konkluzję przedstawionych rozważań stanowi przypuszczenie, iż konstrukt "strategia behawioralna" zespala poziomy analizy dotyczące rozważań w obszarze adaptacyjności.

Abstract:

The paper is embedded in the following fields: strategic management in terms of behavioural strategy concept, adaptability construct, and micro-foundations realm as well as organizational theory and psychology. Moreover, the paper concerns to some extent a multi-level approach in strategic management involving individual, team, and organizational level. ; The aim of the paper is to contribute to extend, on one hand, the ascertainment set in the field of behavioural strategy as behavioural strategy encompasses a mindboggling diversity of topics and methods and its conceptual unity has been hard to achieve (Powell, Lovallo, Fox 2011, p. 1371), and on the other hand, to order mixed approaches to adaptability, especially to gain insights on micro-level adapting processes (individual adaptability and adaptive performance) in terms of the multi-level approach. The method that has been used is literature studies and the interference is mostly deductive. The structure of the manuscript is four-fold. ; The first part involves the considerations in the field of adaptability and adaptive performance at the individual level. The issues of adaptability and adaptive performance at the team level have been presented in the second part. The third part encompasses the organizational adaptability assertions. Finally, the conclusion, limitations of the considerations highlighted as well as the future research directions have been emphasized. The overarching key finding is that the behavioural strategy concept may constitute the boundary spanner in exploring and explaining adaptability phenomenon at different levels of analysis.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54400

DOI:

10.1515/manment-2015-0038

Pages:

256-276

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information