Object

Title: Selected functional solutions of strategic controlling in organisations operating in Poland = Wybrane rozwiązania funkcjonalne controllingu strategicznego w organizacjach działających w Polsce

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zaprezentowanie częściowych wyników badań ogólnopolskich w zakresie wybranych rozwiązań funkcjonalnych controllingu strategicznego. Dotyczą one koncepcji i zadań tego controllingu. Scharakteryzowano teoretyczne aspekty wymienionych zagadnień jako podstawa interpretacji uzyskanych wyników. Przedstawiono metodykę badawczą. Przytoczono uzyskane wyniki badań zarówno w ujęciu ogólnym, jak i ze względu na szczegółowe kryteria, którymi były wielkość organizacji i typ otoczenia. ; W odniesieniu zaś do zadań controllingu strategicznego przytoczono je również z uwzględnieniem w realizacji tych zadań controllerów i menedżerów. Uzyskane wyniki badań mają przede wszystkim znaczenie praktyczne. Mogą wskazać menedżerom w organizacjach zakres i sposób doskonalenia rozwiązań funkcjonalnych controllingu strategicznego. Mogą sugerować także teoretykom zarządzania potrzebę i kierunki doskonalenia tego typu rozwiązań.

Abstract:

The purpose of the article is to present partial results of the nationwide research with regard to selected functional solutions of strategic controlling. They concern the concept and tasks of this controlling. The paper characterises theoretical aspects of the aforementioned issues as the basis for the interpretation of the obtained results. It presents the research methodology. It presents the obtained research results both in the general perspective, as well as with respect to detailed criteria, namely the organisation's size and the type of environment. ; On the other hand, with respect to strategic controlling tasks, they were also presented with consideration of controllers and managers in the implementation of these tasks. The obtained research results are primarily practical. They may indicate to the managers in organisations the scope and manner of improvement in the functional solutions of strategic controlling. They may also suggest to the management theoreticians the need for and the directions of improvement of this type of solutions.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57177

DOI:

10.2478/manment-2018-0008

Pages:

101-118

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information