Object

Title: The role of youth in the development of the creative industry = Rola młodzieży w rozwoju przemysłu kreatywnego

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Obecnie młode pokolenie rozwija się w otoczeniu szybkiego postępu techniczno-technologicznego, co powoduje nieodzowny ciągły dostęp do Internetu. Istotnym jest umiejętne wykorzystanie tegoż dostępu, uczulenie młodzieży na kulturę, która ma olbrzymi wpływ na rozwój przemysłu kreatywnego. Celem artykułu jest próba rozpoznania, jak młodzież wykorzystuje dobra kultury. ; W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą ? Zwiększenie edukacji młodzieży pod względem wykorzystania dóbr kultury poprzez sieć Internet stworzy przyszłą klasą kreatywną. Ważne jest zwrócenie uwagi dzisiejszej młodzieży na możliwości, jakie daje Internet pod względem dostępu do kultury. Edukacja w tym zakresie dzisiejszej młodzieży wytworzy świadomą klasę kreatywną. Należy jednak pamiętać, że bogactwo dostępnych w Internecie treści ułatwia dotarcie do nich, ale równocześnie przekłada się na fragmentaryzację doświadczeń kulturowych.

Abstract:

Currently, the young generation develops in the vicinity of rapid technical and technological progress, which results in indispensable continuous access to the Internet. It is important to use this access skillfully, sensitizing young people to culture, which has a huge impact on the development of the creative industry. The aim of the article is to try to recognize how young people use cultural goods. ; The article presents the following research hypothesis - Increasing youth education in the use of cultural goods through the Internet will create a future creative class. It is important to draw today's youth's attention to the opportunities offered by the Internet in terms of access to culture. Education young people in this area contributes to creating a knowledgeable creative class. We should also remember, however, that the richness of web content facilitates access but at the same time translates into fragmentation of cultural experience.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57185

DOI:

10.2478/manment-2018-0016

Pages:

226-237

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information