Object

Title: Determinants of the capital structure of TSL sector enterprises = Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka)

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Struktura kapitału jest przedmiotem zainteresowania badaczy z zakresu teorii finansów od ponad 60 lat. Studia literatury wskazują jednak, że stosunkowo niewiele badań dotyczących struktury kapitału i kształtujących ją czynników dotyczy przedsiębiorstw branży TSL. Branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) należy do branż o wysokim potencjale rozwoju, zarówno w skali świata, jak i Polski. Wychodząc naprzeciw potrzebie diagnozy branży TSL w Polsce podjęto badania, których celem było zidentyfikowanie oraz zbadanie siły i kierunku wpływu wybranych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstw branży TSL w Polsce. ; Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części, na podstawie literatury przedmiotu wyjaśniono zagadnienia związane z definiowaniem pojęcia struktura kapitału oraz dokonano identyfikacji determinant struktury kapitału. W drugiej części omówiono metody badawcze, scharakteryzowano próbę, określono zmienne oraz przedstawiono wyniki badań. Przedmiotem badań były przedsiębiorstwa notowane na rynku NewConnect. Do realizacji postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz analizę regresji liniowej. ; Zarówno analiza korelacji, jak i analiza regresji nie potwierdziły istotności wszystkich siedmiu przyjętych w badaniu determinant struktury kapitału. Analiza korelacji potwierdziła istotność czerech determinant: struktury aktywów, rentowności, wielkości firmy, płynności finansowej. Analiza regresji potwierdziła również statystyczną istotność czterech determinant, przy czy są to: struktura aktywów, wielkość firmy, płynność finansowa oraz efektywna stopa podatkowa. ; Z analizy korelacji wynika bowiem, że z poziomem zadłużenia pozytywnie skorelowana jest wielkość przedsiębiorstwa oraz rentowność, natomiast negatywnie ? struktura aktywów i płynność finansowa. Z kolei z analizy regresji wynika, że poziom zadłużenia pozytywnie skorelowana jest tylko jedna zmienna ? wielkością przedsiębiorstwa, natomiast negatywnie trzy zmienne ? struktura aktywów, płynnością finansową oraz efektywna stopa podatkowa.

Abstract:

The capital structure has been of interest for researchers in the field of financial theory for over 60 years. However, literature surveys show that relatively few studies on the structure of capital and the factors shaping it can be applied to the TSL industry. The TSL (Transport, Spedition, Logistics) sector belongs to industries with a high development potential, both in the world and Poland. In order to meet the need for the diagnosis of the TSL industry in Poland, the research was undertaken to identify and examine the strength and direction of the impact of selected factors on the capital structure of enterprises in the TFL sector in Poland. ; The article consists of two parts. The first part explains the issues related to defining the concept of capital structure and includes identification of capital structure determinants based on the literature. The second part shows research methods, describes the sample, defines variables and presents results of the research. The enterprises listed on the NewConnect market were the subject of the research. It was to achieve the set goal that the correlation analysis and the linear regression method were used. ; Both correlation analysis and regression analysis have not confirmed the significance of all seven capital structure determinants. The correlation analysis has confirmed the significance of four determinants: asset structure, profitability, company size and financial liquidity. The regression analysis has also confirmed the statistical significance of the four determinants; these are: the structure of assets, size of the company, financial liquidity and the effective tax rate. ; The analysis of correlation shows that the level of indebtedness is positively correlated with the size of the enterprise and profitability, while negatively, with the structure of assets and financial liquidity. In turn, the regression analysis shows that the level of indebtedness is positively correlated only with one variable: the size of the enterprise, while negatively with the three variables: the structure of assets, financial liquidity and the effective tax rate.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57182

DOI:

10.2478/manment-2018-0013

Pages:

176-193

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 23, 2020

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

80

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/63706

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information