Object

Title: Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry = Wpływ wybranych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstw sektora budowlanego

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Jednym z podstawowych problemów w finansach przedsiębiorstw są zagadnienia związane z kształtowaniem struktury kapitału. Struktura kapitału jest przedmiotem zainteresowania badaczy z zakresu teorii finansów od ponad 60 lat. Studia literatury wskazują jednak, że stosunkowo niewiele badań dotyczących struktury kapitału i kształtujących ją czynników zostało przeprowadzonych w Polsce. Celem artykułu jest zidentyfikowanie oraz zbadanie siły i kierunku wpływu wybranych czynników mikroekonomicznych na strukturę kapitału spółek zaliczanych do sektora budownictwo, notowanych na rynku akcji NewConnect. ; Do realizacji tak postawionego celu wykorzystano analizę korelacji oraz metodę regresji liniowej. Zbiór przedsiębiorstw będący przedmiotem analizy to spółki notowane na rynku akcji NewConnect. Na rynku tym notowane są obecnie 32 spółki zaliczane do budownictwa. Spośród tej grupy na potrzeby niniejszych badań wybrano 15 spółek. Spełniły one bowiem kryterium wyboru, którym było opublikowanie danych finansowych za okres 2009-2012.

Abstract:

These are the issues related to shaping the capital structure of enterprises that are fundamental problems of corporate finances. Capital structure has been of interest to the researchers in the field of finance theory for over 60 years. However, the studies of the literature indicate that there was relatively little research on the capital structure and the factors shaping it in Poland. The purpose of this article is to identify and to examine the strength and the direction of the influence of the selected microeconomic factors on the capital structure of the enterprises belonging to the construction industry and quoted on the NewConnect share market. ; It is in order to accomplish this objective that the correlation analysis and the linear regression methods were applied. The enterprises being the object of the analysis are companies quoted on the NewConnect share market. At the very moment, there are 32 companies belonging to the construction industry quoted on this market. Out of this group, there were 15 companies selected for the needs of this study, because they met the selection criterion, which was the publication of the financial data for the period 2009-2012.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51056

DOI:

10.2478/manment-2014-0018

Pages:

241-254

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information