Object

Title: Level of development of e-commerce in EU countries = Poziom rozwoju e-commerce w krajach UE

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Handel internetowy w Europie ma coraz większe znaczenie we wszystkich segmentach rynku, a w większości segmentów stanowi już od kilku do nawet kilkudziesięciu procent przypadający na cały handel. Według raportu stowarzyszenia E-commerce Europe, już w 2010 roku zdystansował on rynek USA. Z roku na rok rośnie skłonność do zakupu produktów, które do niedawna nie były traktowane przez wielu konsumentów za "internetowe" jak np. produkty spożywcze. ; Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju handlu internetowego w krajach Unii Europejskiej (UE-28). W postępowaniu badawczym wykorzystano literaturę dotycząca badanej problematyki oraz dane EUROSTAT. Do analizy danych wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury, metodę Hellwiga oraz progową metodę grupowania. Analiz dokonano w dwóch okresach, tj. w roku 2014 oraz 2018, co pozwoliło na ocenę kierunku zmian w badanych.

Abstract:

E-commerce in Europe is becoming increasingly important in all market segments, and in most segments it already accounts for few or even several dozen percent of total trade. According to a report by E-commerce Europe, it has already left the US market behind in 2010. Year by year, the willingness to buy products, which until recently were not treated by many consumers as "online", such as food products, is growing. ; Considering the above, the aim of the article is to determine the level of development of e-commerce in the European Union (EU-28). In the research procedure the literature and EUROSTAT data were used. The following research methods were used for data analysis: literature analysis, the Hellwig's method and the threshold grouping method. The analysis was carried out in two periods, i.e. in 2014 and 2018, which allowed assessing the direction of changes in the surveyed.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57659

DOI:

10.2478/manment-2019-0012

Pages:

209-224

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information