Object

Title: Organizational development as a modern management tool for transformation of the company (case of Ukrainian energy company) = Rozwój organizacyjny jako nowoczesne narzędzie zarządzania transformacją firmy (na przykładzie firmy energetycznej Ukrainy)

Creator:

Doroshuk, Hanna

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest kształtowanie się podejść i etapów rozwoju organizacyjnego dużej pionowo zintegrowanej firmy, zapewniającej strategiczne bezpieczeństwo kraju w energetyki. Podstawę metodologiczną artykułu stanowi teoria cyklu życia firmy, korzystanie z której proponuje się uzupełnić teorią dynamiki spiralnej, odzwierciedlająca zmiany wartości firmy. ; Przeanalizowano podejścia do rozwoju organizacyjnego i zdefiniowany jest rozwój organizacyjny. Uzasadniono możliwość i konieczność zarządzania rozwojem organizacyjnym. W wyniku badania po raz pierwszy zostały opisane właściwości rozwoju organizacyjnego poważnych firm energetycznych. Analiza publikacji i międzynarodowego doświadczenia rozwoju firm energetycznych pozwoliła zaproponować cztery główne etapy rozwoju organizacyjnego: kształtowanie zespołu, dynamika cyklu życiowego, zarządzanie wartościami, narzędzi wdrożeniowe. ; Korzystanie z rozwoju organizacyjnego jako narzędzia zarządzania pozwala nie tylko na realizację osiągnięcia celów rozwoju firmy, ale również na zarządzanie jej wartościami i osiągnięcie maksymalnego zaangażowania pracowników do rozwoju. Co w perspektywie doprowadzi do tego, że zarządzanie firmą zastąpi praca zespołowa. Późniejsze badania w tym kierunku docelowo przeprowadzać w fazie szczegółów rozwoju organizacyjnego i opisu instrumentów każdego z etapów.

Abstract:

Organizational development as a modern management tool for transformation the company (case of Ukrainian energy company) The article is aimed at formation of the approaches and stages of organizational development for a large vertically integrated company, ensuring the country's strategic security in the field of energy. The methodological basis of this work is the theory of the company's life cycle, and it is proposed to complement the mentioned theory with the theory of spiral dynamics, reflecting the evolution of the company's values. ; The approaches to organizational development are analysed and organizational development is defined. The possibility and necessity of management of organizational development are substantiated. As a result of the study, there were described the features of the organizational development of large energy company, and this is for the first time. The analysis of publications and world experience in the development of energy companies allowed proposing four basic stages of organizational development: team building and life cycle dynamics, value management and implementation tools. ; There is offered the use of organizational development as an instrument of management, which enables to achieve not only company development goals, but also to manage its values, achieve maximum employee involvement in development, and to shift from the management of the company to team work. Further research in this area it is advisable to carry out in detail the stage of organizational development and description of each stage?s tools.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57651

DOI:

10.2478/manment-2019-0004

Pages:

61-74

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information