Object

Title: Experiencing mobbing at workplace facing psychological gender and occupational burnout = Doświadczanie mobbingu w pracy a płeć psychologiczna i wypalenie zawodowe

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Problem mobbingu w środowisku pracy jest znaczący, istnieje wiele czynników determinujących mobbing, a jego negatywne skutki dotyczą zarówno pracowników organizacji i ich społecznego otoczenia jak i procesu pracy. Celem niniejszego opracowania jest określenie związków doświadczania mobbingu z wymiarami płci psychologicznej i wypaleniem zawodowym. ; W badaniu uczestniczyło 180 osób, grupę respondentów stanowiło 123 kobiety i 57 mężczyzn, w wieku od 20 do 57 lat. W procesie badawczym wykorzystano: Kwestionariusz Działań Negatywnych (NAQ), Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP) oraz Kwestionariusz do badania zachowań i przeżyć z związanych z pracą (AVEM). W celu przeanalizowania uzyskanych wyników badań wykonano analizę korelacji w celu sprawdzenia związków pomiędzy doświadczaniem działań mobbingowych, (1) a płcią psychologiczną i (2) wypaleniem zawodowym oraz wykonano analizę regresji liniowej, aby sprawdzić jakie są predyktory wypalenia zawodowego. ; Wyniki analiz statystycznych ujawniły że nie ma związku pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej - kobiecość, natomiast dostrzeżono, że na poziomie tendencji statystycznej jest związek pomiędzy doświadczeniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej - męskością. Analizując otrzymane wyniki, dostrzeżono, że istnieje związek pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wypaleniem zawodowym, osoby doświadczające mobbingu są zagrożone wypaleniem zawodowym.

Abstract:

The problem of mobbing in the work environment is significant, there are many factors determining mobbing, and its negative effects affect both the employees of the organization and their social environment as well as the work process. The aim of this study is to determine the relationship of experiencing mobbing with psychological gender dimensions and occupational burnout. ; 180 people participated in the study, a group of respondents consisted of 123 women and 57 men, aged 20 to 57 years. The research process used: Negative Action Questionnaire (NAQ), Psychological Gender Inventory (IPP) and Questionnaire to study behaviours and experiences related to work (AVEM). In order to analyse the obtained research results, a correlation analysis was performed to check the relationship between experiencing mobbing activities, (1) and the psychological gender and (2) burnout as well as a linear regression analysis to check what predictors of burnout are. ; The results of statistical analyses revealed that there is no connection between the experience of mobbing and the psychological gender dimension - femininity, while it was noticed that at the level of statistical tendency there is the relationship between the experience of mobbing and the psychological gender dimension - masculinity. Analysing the results obtained, it was noticed that there is a connection between the experience of mobbing and burnout, people experiencing mobbing are at risk of occupational burnout.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57656

DOI:

10.2478/manment-2019-0009

Pages:

156-173

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2020

In our library since:

Sep 11, 2020

Number of object content hits:

216

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/64229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information