Object

Title: National and EU budget expenditures supporting the organisation of the fruit and vegetable market in Poland after 2010 = Krajowy i unijny budżet rolny Polski po 2010 r. redukcja wydatków i kierunki zmian

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest wskazanie na rolę wydatków z budżetu krajowego i budżetu UE wspierających organizację rynku owoców i warzyw. Jako wprowadzenie przedstawiono poziom i dynamikę wydatków budżetowych (krajowych i unijnych) wspierających sektor rolny w ogóle. Następnie szczegółowo przeanalizowano wydatki na wsparcie rynku owoców i warzyw. ; Okres badań obejmował lata 2010-2019. Autorzy wskazali na postępujące zmniejszanie wydatków na sektor rolny w Polsce, zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Jednocześnie wsparcie sektora tytularnego było stosunkowo duże, ale raczej krótkoterminowe, co nie pozwalało na tworzenie i konsolidację wymaganych struktur w ramach integracji horyzontalnej.

Abstract:

The aim of the article is to discuss the role of national and EU budget resources supporting organisation in the fruit and vegetable market. By way of introduction, the level and dynamics of (national and EU) budget expenditures supporting the agricultural sector in general was presented. Next, expenditures on the support for the fruit and vegetable market were analysed in detail. ; The research period covered the years 2010-2019. The authors pointed to the progressive decrease in spending on the agricultural sector in Poland, both from national and EU funds. At the same time, the support provided to the title sector was relatively large, but rather short-term, which made the formation and consolidation of the desired structures within the framework of horizontal integration impossible.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57660

DOI:

10.2478/manment-2019-0013

Pages:

225-238

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information