Object

Title: Autonomous teams as a way to increase the engagement of nonprofit members (case study) = Autonomiczne zespoły jako sposób na zwiększenie zaangażowania członków organizacji non-profit (studium przypadku)

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania, zaangażowanie jest na ogół omawiane w kontekście współpracy z pracownikami płatnymi. W niniejszym artykule skoncentrowano się na rzadko analizowanym zagadnieniu - rozwijaniu zaangażowania członków organizacji non profit. Zrealizowano badania na ten temat w zielonogórskim stowarzyszeniu, w którym stwierdzono deficyty w tym obszarze. ; Celem artykułu jest: ustalenie przyczyn niskiego zaangażowania członków SPOzZD, identyfikacja oczekiwań tych osób w zakresie funkcjonowania analizowanego Stowarzyszenia, a także wskazanie działań sprzyjających zwiększeniu zaangażowania wspomnianych członków, które mogą zostać zrealizowane przez przedstawicieli Zarządu omawianego podmiotu non profit. Posłużono się metodą case study.

Abstract:

In the literature on management, engagement is generally discussed in the context of cooperation with paid employees. This article focuses on the rarely analyzed issue - developing the engagement of nonprofit members. Research was carried out on this subject in the association in Zielona Góra, where deficits were found in that area. ; The aim of the article is to determine the reasons for the low engagement among SPOzZD members, to identify their expectations towards the functioning of the Association as well as to indicate activities that could encourage further engagement of these members, which can be implemented by representatives of the Board. The case study method was used.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57655

DOI:

10.2478/manment-2019-0008

Pages:

134-155

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information