Object

Title: Who is a "knowledge worker" - clarifying the meaning of the term through comparison with synonymous and associated terms = Kim jest ?pracownik wiedzy? - wyjaśnianie znaczenia pojęcia poprzez porównanie z terminami bliskoznacznymi i powiązanymi

Creator:

Surawski, Bartosz

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Termin "pracownicy wiedzy" wszedł do języka zarządzania i ekonomii, stając się popularnym, a wręcz modnym. W wyniku tego jego definicje są zróżnicowane często wieloznaczne i prowizoryczne - co utrudnia identyfikację i badanie takich pracowników. Potrzebne jest pogłębienie rozumienia terminu "pracownicy wiedzy". ; Jednym ze sposobów definiowania pojęcia jest określanie jego obszaru semantycznego poprzez znajdowanie granic i części wspólnych z terminami bliskoznacznymi i powiązanymi. Takie porównania pomagają pogłębić rozumienie głównego terminu i ujawnić jego definiujące cechy. W związku z tym w tym opracowaniu postawiono sobie dwa cele: 1) porównać pracowników wiedzy do pojęć bliskoznacznych i powiązanych, określając ich podobieństwa, różnice i stopień nakładania się, w celu zidentyfikowania cech definiujących pracowników wiedzy, oraz 2) określić terminy bliskoznaczne i powiązane najbliższe pracownikom wiedzy i użyteczne jako ich przybliżenie dla celów badawczych. ; Wytypowano grupę 15 synonimów - w tym pojęcia używane w przeszłości i obecnie, proponowane przez różnych badaczy i pochodzące z języka potocznego. Zostały one najpierw scharakteryzowane, a potem porównane z pracownikami wiedzy pod względem podobieństw, różnic i stopnia pokrywania się. Porównanie wskazało zestaw cech silnie związanych z pracą opartą na wiedzy. Na ich podstawie można było zaproponować roboczą definicję [...]

Abstract:

The term "knowledge worker" has entered the language of management and economics, becoming popular or even fashionable. Consequently, its definitions are varied and often ambiguous or provisional - which makes it difficult to identify and research such employees. Deeper understanding of the term "knowledge workers" is required. ; One of the ways of defining a term is to define its semantic area through borders and overlaps with synonyms and "adjoining" terms. Such comparisons can help to deepen understanding of the central term and reveal its defining features. Therefore, two objectives were set in this study: 1) to compare "knowledge workers" and synonymous and associated terms specifying similarities, differences and areas of overlap, in order to find defining features of "knowledge workers"; and 2) to specify the synonymous and associated terms closest to knowledge workers and useful as proxies for research purposes. ; A group of 15 synonyms was selected, including historical and presently applied terms, proposed by various researchers or used in popular language. These terms were first characterized, and then compared to knowledge workers in terms of similarities, differences and areas of overlap. Comparison pointed to a number of features strongly related to knowledge work. Based on them, a sketch definition was proposed: Knowledge workers work mainly on symbols (representations), transforming them in cognitive processes, which is the main source of added value. ; To do that, they must command a large body of knowledge equivalent to university education, understood and internalised, grounded in experience and consequently updated. They perform complex tasks, focus on problem-solving, creating knowledge, distributing it and applying to achieve results. They broadly use documents and ICT, and require high level of autonomy. [...]

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57654

DOI:

10.2478/manment-2019-0007

Pages:

105-133

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information