Object

Title: The sources of competitive advantage from the perspective of project management - results of empirical studies = Źródła przewagi konkurencyjnej z perspektywy zarządzania projektami - wyniki badań empirycznych

Creator:

Dolata, Magdalena

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest włączenie się w dyskusję dotyczącą źródeł przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule skoncentrowano uwagę na wybranych elementach źródeł przewagi konkurencyjnej w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce do jakich należą zadania realizowane w projektach. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. ; W pierwszej części artykułu punktem wyjścia uczyniono przedstawienie istoty konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej w procesie zarządzania projektami z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Natomiast w drugiej omówiono wyniki postępowania badawczego nad znaczeniem zadań realizowanych w projektach w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w artykule rozważania odnoszą się do wyników przeprowadzonego postępowania badawczego, które przeprowadzone zostało w dwóch etapach. Pierwszą część badań przeprowadzono w 2013 roku i obejmowała ona lata 2010-2012, drugi etap badań zrealizowano w 2018 roku uwzględniając lata 2016-2018.

Abstract:

The aim of the paper is entering the discussion concerning the sources of competitive advantage in project management in basic local government units in Poland. The focus of the paper is placed on the selected elements of the sources of competitive advantage in basic local government units in Poland, namely tasks implemented in projects. The paper consists of two main parts. ; In the first part of the paper, a starting point was the presentation of the essence of competitiveness and competitive advantage in the process of project management from the perspective of local government units in Poland. In the second one, the results of the research proceedings concerning the importance of tasks implemented in projects in projects in basic local government units in Poland were discussed. The considerations presented in the paper refer to the results of the research proceedings, which took place in two stages. The first stage of the studies was conducted in 2013 and it concerned the years 2010-2012, the second stage - in 2018, and it concerned the years 2016-2018.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57652

DOI:

10.2478/manment-2019-0005

Pages:

75-89

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information