Object

Title: Strategic orientation in change management and using it when designing the company's development strategy = Strategiczna orientacja zarządzania zmianami i jej wykorzystanie w procesie projektowania rozwoju przedsiębiorstwa

Creator:

Skalik, Jan

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Projektowanie programu rozwoju przedsiębiorstwa jest złożonym przedsięwzięciem, w którym konieczne jest zachowanie logicznej sekwencji działań o charakterze analityczno-studialnym, ale również respektowanie podstawowych czynników wyznaczających właściwy kierunek i program zmian. W treści artykułu przedstawiona została struktura związanych z tym działań projektowych oraz strategiczne aspekty budowy programu zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, wynikające nie tylko z jego strategii ogólnej, ale również przyjętego wzorca rozwoju i strategii zarządzania zmianami.

Abstract:

Designing the company's development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54396

DOI:

10.1515/manment-2015-0034

Pages:

197-210

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information