Object

Title: The identification of skills and competencies for effective management in social enterprises. A managerial perspective = Cechy i kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym. Perspektywa menedżerska

Creator:

Wronka-Pośpiech, Martyna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Konieczność dostosowywania się do zewnętrznych wymagań biznesowych oraz turbulentność otoczenia, jak również dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze non profit wymagają obecności menadżerów, którzy nie tylko będą potrafili zabezpieczyć kwestie finansowe, ale także wykorzystywać zasoby ludzkie w optymalny sposób. ; Organizacje funkcjonują dziś w świecie, który nie ma stałych reguł, który nie posiada uniwersalnego stylu zarządzania, a co się z tym wiąże nie ma również uniwersalnej recepty na sukces. Wiadomym jest jednak, że konieczne jest, aby na czele przedsiębiorstwa społecznego stał kompetentny menadżer, najlepiej ktoś z praktyką w przedsiębiorstwie sensu stricto biznesowym i potrafiący sobie radzić z kwestiami formalnymi. ; Analiza literatury wskazuje bowiem, że praca w przedsiębiorstwie społecznym wymaga dużej elastyczności, różnorodnych umiejętności i kwalifikacji, a zarządzający stoją przed trudnym wyzwaniem jakim jest równoczesna realizacja celów społecznych i finansowych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i określenie najbardziej optymalnych cech i kompetencji kluczowych dla pracy zarządzającego przedsiębiorstwem społecznym. Badania zostały zrealizowane za pomocą kwestionariusza ankiety w 220 przedsiębiorstwach społecznych na terenie Polski.

Abstract:

The need to adapt to external business requirements, turbulences present in the environment as well as the dynamic changes occurring in the non-profit sector require the presence of managers who are not only capable of taking proper care of financial issues, but also of optimally deploying available human resources. ; Today, organisations operate in the world without fixed rules of conduct or a universal management style. As a consequence, there is no universal recipe for success. It is, however, clear that the social enterprise should be run by a competent manager, preferably someone with a business track record and in-depth knowledge of formal issues. ; The literature review shows that working in a social enterprise requires a high degree of flexibility, a variety of skills and qualifications with the management facing a difficult challenge of how to simultaneously achieve social and economic objectives. The purpose of this article is to identify and explore the key competences and optimal features of the social enterprise manager. Data for the study was collected through a survey from 100 social enterprises in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54385

DOI:

10.1515/manment-2015-0023

Pages:

40-57

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information