Object

Title: Corporate core values and professional values of Generation Y from the perspective of the effectiveness of ethics programs = Kluczowe wartości firmy a zawodowe wartości pokolenia Y z perspektywy skuteczności programów etycznych

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Chcąc prowadzić etyczny biznes, trzeba mieć etycznych pracowników. Jednak zachodzące zmiany pokoleniowe sprawiają, że dotychczas uznawane wartości w miejscu pracy i wynikające z nich normy etycznego postępowania mogą być nieakceptowane i nierespektowane przez młode osoby, wkraczające na rynek pracy. ; Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jakie miejsce zajmują kluczowe (firmowe) wartości w programach etycznych przedsiębiorstw, czy jest związek między nimi a wartościami zawodowymi pracowników, dlaczego warto uwzględniać indywidualne preferencje członków organizacji w zakresie wartości podczas opracowywania katalogu wartości firmowych. Istotnym punktem rozważań stały się uznawane wartości osób wchodzących na rynek pracy (tzw. pokolenie Y) oraz różnice w tym względzie między nimi a pracownikami od lat realizującymi swoje kariery zawodowe (pokolenie X).

Abstract:

In order for a business activity to be ethical, one needs ethical employees. Nevertheless, the ongoing generational change leads to the situation in which the values and the resulting standards of ethical behavior that have been thus far embraced in the workplace may no longer be unacceptable or respected by young people that enter the labor market. ; The article sets out to answer the following questions: what place do core values occupy in ethics programs of businesses; is there any relationship between them and the professional values of employees; why take into account individual preferences of organization members in terms of value when developing the agenda of corporate values. An important point of the discussion has become the values shared by those entering the labor market (the so-called Generation Y, or millennials) and the differences in this regard between them and the employees who have been pursuing their professional careers for years now (Generation X).

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55969

Pages:

95-110

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information