Object

Title: Ethical choices and behavior of young people in the organization; influencing factors = Wybory etyczne i zachowania młodych w organizacji; czynniki je kształtujące

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki decydują o zachowaniu ludzi zaangażowanych w działalność gospodarczą w sytuacji wyboru między działaniem etycznym a opłacalnym oraz, jakie znaczenie ma etyka indywidualna jednostek przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji? Z tej perspektywy interesujące są osoby, które "jeszcze nie weszły na rynek pracy", a zatem ich etyka indywidualna nie została poddana presji praktyki gospodarczej w jej etycznym i nieetycznym wymiarze. Jakie są ich opinie na temat etyki biznesu? Jakie wartości w biznesie są dla nich ważne?

Abstract:

The main focus of an article became the answers to questions: what factors control the behavior of people involved in business activities in a situation of choice between ethical and cost-effective action, and how important is ethics of individuals when they are making this kind of decision? From this perspective interesting are those who "have not yet entered the labor market", and therefore their individual ethics has not been subjected to the pressure of business practice in its ethical and unethical dimension. What are their opinions on business ethics? What values in business are important to them?

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54436

DOI:

10.1515/manment-2015-0068

Pages:

322-338

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information