Object

Title: Implementation competences as an attribute of executive employees of the flexible organisation - an attempt of their assessment among manufacturers of the agricultural machinery sector = Kompetencje implementacyjne jako atrybut pracowników wykonawczych elastycznej organizacji - próba ich oceny wśród wytwórców sektora maszyn rolniczych

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

W oparciu o wiedzę teoretyczną, własne doświadczenia zawodowe oraz przeprowadzone badania, za cel niniejszej pracy autorzy uznali opracowanie i empiryczną weryfikację teoretycznego modelu kompetencji implementacyjnych pracowników wykonawczych przedsiębiorstw produkcyjnych sektora maszyn rolniczych. ; Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których zaliczono: a) dyskusję i uporządkowanie kwestii terminologicznych w zakresie pojmowania terminu kompetencje implementacyjne, b) opracowanie ogólnego modelu kompetencji implementacyjnych pracowników wykonawczych, będącego wykazem wiedzy, umiejętności, cech osobowościowych, postaw oraz wartości, c) empiryczną weryfikacje modelu teoretycznego; ustalenie hierarchii ważności poszczególnych kompetencji implementacyjnych w ocenie kadry menedżerskiej lub właścicieli wybranych przedsiębiorstw oraz określenie jakie niedomagania kompetencyjne cechują kadrę wykonawczą tychże przedsiębiorstw.

Abstract:

Based on theoretical knowledge, own professional experience and conducted research, according to the authors, the paper's objective is to develop and empirically verify the theoretical model of implementation competences of the executive employees of manufacturing companies of the agricultural machinery sector. ; The main objective achievement required to formulate and reach partial objectives, which include: a) discussion and organisation of terminological issues in terms of understanding the term of implementation competences, b) development of a general model of the executive employees? implementation competences, which is a sign of knowledge, skills, personality features, attitudes and values, c) empirical verification of the theoretical model; prioritisation of individual implementation competences in the assessment of executive employees or owners of selected companies and determination of competence weaknesses, which are characteristic of the executive personnel of these companies.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54413

DOI:

10.1515/manment-2015-0051

Pages:

65-86

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information