Object

Title: Analysis of business process maturity and organisational performance relations = Analiza relacji pomiędzy dojrzałością procesową i wynikami organizacji

Creator:

Kalinowski, Bartosz T.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących relacji dojrzałości procesowej i wyników osiąganych przez organizacje. Zastosowana metodyka obejmowała przegląd literatury przedmiotu i badania kwestionariuszowe zrealizowane na próbie 84 przedsiębiorstw. Literatura była źródłem wiedzy na temat dojrzałości procesowej oraz efektywności organizacyjnej, z kolei badania dostarczyły wiedzy na temat wpływu dojrzałości realizowanych procesów na wyniki osiągane przez polskie przedsiębiorstwa z różnych branż. ; Główne obszary badań obejmowały: identyfikację i analizę praktyk determinujących dojrzałość procesową organizacji oraz określenie wymiarów efektywności, w których to zjawisko należy rozpatrywać w przedsiębiorstwach. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową a wynikami osiąganymi przez organizację. ; Pomimo tego, że w literaturze przedmiotu opisane są podobne badania, to po pierwsze ich liczba jest niewielka, a po drugie posiadają one istotne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o zakres próby badawczej, jak również przyjętą definicję efektywności organizacyjnej. Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/04070.

Abstract:

The paper aims to present results of the study on business process maturity in relation to organisational performance. A two-phase methodology, based on literature review and survey was used. The literature is a source of knowledge about business process maturity and organisational performance, whereas the research on process maturity vs organisational performance in Polish Enterprises provides findings based on 84 surveyed companies. ; The main areas of the research covered: identification and analysis of maturity related variables and identification of organisational performance perspectives and its relation to process maturity. The study shows that there is a significant positive relation between process maturity and organisational performance. ; Although there are research on such relation available, they are scarce and have some significant limitations in terms of research sample or the scope of maturity or organisational performance covered. This publication is part of a project funded by the National Science Centre awarded by decision number DEC-2011/01/D/HS4/04070.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54414

DOI:

10.1515/manment-2015-0052

Pages:

87-101

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information