Object

Title: Students' perception of attributes of independent colleges of business profile in the market of higher education in Poland = Percepcja atrybutów uczelni niepublicznych o profilu biznesowym przez studentów na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Artykuł traktuje o generalnych wartościach będących w użyciu klientów (studentów) w procesie oceny uczelni niepublicznych o profilu biznesowym w Polsce. Oceny te są prezentowane w porównaniu z innymi uczelniami wyższymi o profilu biznesowym, tak niepublicznymi jak i publicznymi. ; W części badawczej zastosowano analizę czynnikową celem wyróżnienie generalnych wartości będących w użyciu studentów. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z pracy jest ten, iż studenci uczelni niepublicznych dostrzegają dwa zasadnicze typy wartości szkolnictwa biznesowego, jakimi są wartości praktyczne i wartości akademickie, lecz najwyraźniej kierują się bardziej pragmatycznym niż akademickim systemem wartości i wybierają uczelnie, co do których nie ma wątpliwości, że preferowany jest w nich model nauczania zawodowego wsparty praktykami. ; Generalnie takie wyniki badań nie powinny zaskakiwać, gdyż znaczna część młodszego pokolenia i osób pracujących w Polsce ma pragmatyczne a nie idealistyczne podejście do życia a dodatkowo intuicyjnie wykazuje przeświadczenie, że studiowanie wsparte praktyką jest bardziej efektywne, co potwierdzają badania innych autorów przytaczane w artykule.

Abstract:

The article examines the general attributes which are in use by clients (students) in the process of evaluation of non-public colleges of business profile in Poland. The evaluations are presented in comparison with other academic institutions having the same profile, both independent and public ones. ; In the research part, the method of factor analysis was used with the aim of distinguishing the general values which are in students' use. The most important conclusion resulting from the work is that students of non-public colleges perceive two basic types of attributes regarding a business school, that is practical and academic assets, yet they are most clearly governed by a more pragmatic than academic system of values and choose colleges which - beyond any doubt - offer the model of vocational teaching supported by practice.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54437

DOI:

10.1515/manment-2015-0069

Pages:

339-359

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Dec 9, 2019

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/61900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information