Object

Title: The role of innovation in the business activity of hidden leaders of the Polish economy = Rola innowacji w działalności ukrytych liderów polskiej gospodarki

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Globalizacja i internacjonalizacja gospodarki wymusiła wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Tylko te organizacje, które regularnie wdrażają innowacje mają szansę osiągnąć znaczące pozycje rynkowe i przetrwać w konkurencyjnym otoczeniu. Przykładem takich niezwykle innowacyjnych firm są ukryci mistrzowie H. Simona. ; W niniejszej publikacji podjęto próbę oceny aktywności innowacyjnej polskich ukrytych mistrzów. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że ta specyficzna grupa przedsiębiorstw kładzie bardzo duży nacisk na działalność innowacyjną. Świadczą o tym chociażby takie aspekty jak liczba wprowadzanych innowacji, bardzo wysokie kwoty przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową czy też ciągła obserwacja rynku w celu odkrywania nowych potrzeb.

Abstract:

Globalization and internationalization of the economy compelled the implementation of innovative solutions in companies. Only those organizations that regularly implement innovations have a chance to achieve significant market positions and survive in a competitive environment. The exemplification of such highly innovative companies are H. Simon's hidden champions. ; In this publication, there was an attempt made to assess the activity of Polish innovative hidden champions. The results obtained confirm that this specific group of companies places a strong emphasis on innovation. This is evidenced by even such aspects as the number of new innovations, very high amounts spent on R&D or continuous observation of the market in order to discover new needs.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54410

DOI:

10.1515/manment-2015-0048

Pages:

23-34

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information