Object

Title: Inverse problem of life cycle assessment (LCA): its application in designing for environment (DfE) = Zagadnienie odwrotne oceny cyklu życia (LCA): zastosowanie w projektowaniu dla środowiska (DfE)

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Zastosowanie w projektowaniu dla środowiska zagadnienia odwrotnego oceny cyklu życia pozwala ustalić optymalne wartości wejść środowiskowych, które zapewniają wymagane wpływy środowiskowe. W niniejszym artykule wyjaśniono pojęcie zagadnienia odwrotnego oceny cyklu życia na przykładzie ekspresu do kawy (abstrakcyjnego modelu SimaPro opartego na modelach Sima i Pro pochodzących z oprogramowania SimaPro 8.1). ; Stosując nieliniową funkcję wielu zmiennych określano zależności pomiędzy sygnałami wejściowymi i wyjściowymi. Następnie przeprowadzono linearyzację i obliczono współczynniki aki. Na podstawie 3 hipotetycznych eksperymentów zostały ustalone dla analizowanego wyrobu zalecenia pozwalające na zmniejszenie wartości czynników najbardziej szkodliwych dla środowiska tzn.: zużycia aluminium, energii elektrycznej oraz papieru wykorzystywanego do wytwarzania filtrów do kawy. Wyniki potwierdzają wysoką przydatność i użyteczność proponowanego podejścia w ocenie oddziaływania na środowisko i w poprawie wyrobów podczas całego ich cyklu życia.

Abstract:

The inverse problem of life cycle assessment, used in designing for environment, is about determining the optimal values of environmental inputs that provide the required environmental impacts. The notion of the inverse problem of life cycle assessment is explained here using a case study of a coffee machine (abstract model SimaPro, based on models Sima and Pro described in SimaPro 8.1 software). The dependencies between input and output signals were defined by nonlinear functions of several variables. Next, linearization was used and coefficient aki was calculated. ; On the basis of 3 hypothetical experiments, recommendations have been made on the reduction of the value of the factors that are the most detrimental for the environment: the consumption of aluminium, electricity, and paper for coffee filters, for the analysed product. The results prove the high applicability and usefulness of the proposed approach during environmental evaluation and enhancement of products over the full product life cycle.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54430

DOI:

10.1515/manment-2015-0062

Pages:

223-240

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information