Object

Title: Abilities to exploit newly-acquired technologies as a source of competitive advantage of finance companies in Poland = Zdolności do eksploatowania nowo pozyskiwanych technologii jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw finansowych w Polsce

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł o empirycznym charakterze stanowi próbę oceny wpływu posiadanych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe zdolności do eksploatowania nowo pozyskiwanych technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie tej zależności, choć jej siła - ku zaskoczeniu - wydaje się raczej umiarkowana. ; Oznacza to, że rozwój tych zdolności w ramach potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych nie wywoła radykalnego zwiększenia posiadanych przez nie rynkowych przewag konkurencyjnych. Nieco silniejsze oddziaływanie zostało zidentyfikowane w przypadku łącznie analizowanych personalnych, jak również ogólnoorganizacyjnych składników zdolności eksploatacyjnych, a także niektórych wyspecjalizowanych w tym obszarze zasobów, w tym zwłaszcza powiązań systemu kontroli pracowników z systemem motywacyjnym.

Abstract:

The article of empirical nature is an attempt to evaluate the influence of the abilities to exploit newly acquired technologies possessed by finance companies operating in Poland on the competitive advantages they gain. ; The findings obtained confirm the existence of such influence, although its force seems rather moderate. A stronger influence was noted in relation to the jointly analyzed individual components, as well as the one related to general organization, which constitute the exploitation abilities, as well as in relation to three basic specialized assets within this type of abilities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54411

DOI:

10.1515/manment-2015-0049

Pages:

35-48

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information