Object

Title: Building resilient relationships with suppliers in the B2B market = Budowanie odpornych na zakłócenia relacji z dostawcami na rynku B2B

Creator:

Wieteska, Grażyna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Wzrastająca niepewność otoczenia, na którą narażone są współczesne łańcuchy dostaw stanowi dla menedżerów istotne wyzwanie. Literatura przedmiotu rekomenduje rozwijanie odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw, definiując je jako adaptacyjne i elastyczne. Niewiele jest jednak pozycji naukowych, które bezpośrednio odwołują się do obszaru zarządzania relacjami z dostawcami w tym zakresie. ; Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie czym jest elastyczność i adaptacyjność dla górnego łańcucha dostaw i jak należy kształtować te dwie jego charakterystyki. Przeprowadzone rozważania wskazują że, budowanie odpornych na zakłócenia relacji z dostawcami obejmuje formułowanie odpowiednich strategii zarówno wobec dostawców jak i procesu zakupów w zależności od źródła niepewności i kosztów zmiany dostawcy.

Abstract:

The growing uncertainty of business environment that negatively influences the contemporary supply chains is one of the major challenges for today's managers. The literature recommends the development of resistant supply chains, defining them as adaptive and flexible. However, there are a few scientific publications that directly link to the area of Supplier Relationship Management in this regard. ; The article aims to answer the question what is the flexibility and adaptability and how to perceive these two characteristics in terms of an upstream supply chain. The observations indicate that building relationships resistant to these disruptions with suppliers includes the formulation of appropriate strategies towards both the suppliers and the purchasing process. Their choice depends on the source of uncertainty and the costs of switching the suppliers.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54435

DOI:

10.1515/manment-2015-0067

Pages:

307-321

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information