Object

Title: The importance of industrial linkages for the enterprises' innovation activity in Małopolska region 2008-2010 = Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

Abstract:

The main objective of the study was an attempt to search for the conditions affect the nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional industrial systems, and consequently determine the frame conditions for the model of regional innovation networks, taking into account the specificities of Małopolskie region. The study was based on a questionnaire on a group of 500 companies from Małopolska. The study used probity modeling. This method is an effective research tool for large, but the static tests in which the dependent variable has a qualitative character.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51067

DOI:

10.2478/manment-2014-0029

Pages:

397-408

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information