Object

Title: Implementation of CSR concept in manufacturing SMEs = Zastosowanie koncepcji CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

W artykule podejmuje się próbę zaproponowania modelu wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na podstawie badań PARP przedstawia się problem jakim jest słaba kondycja SCR w sektorze MSP. ; Sugeruje się podejście w którym kluczowym aspektem są poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu rozumiane jako fundamenty na których przedsiębiorstwo nadbudowuje swoją konkurencyjność. W pracy podkreśla się również inwestycję w praktyki istotne z punktu widzenia kluczowych interesariuszy celem zwiększenie efektywności działań CSR rozumianych jako podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Abstract:

This article constitutes an attempt to propose a concept model for the implementation of Corporate Social Responsibility in small and medium-sized manufacturing enterprises. Poor CSR awareness and implementation across the SME sector is presented and discussed on the basis of research carried out by Polish Agency for Enterprise Development. ; The article recommends approach where the hierarchy of different levels of Corporate Social Responsibility forms the fundament upon which the company builds its competitive advantage. Attention is also drowned to the development of practices important from the point of view of key stakeholders in order to increase the effectiveness of CSR activities which are seen as instrumental in enhancing the competitiveness of the whole enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51044

DOI:

10.2478/manment-2014-0006

Pages:

71-82

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information