Object

Title: The Role of Formal and Informal Structures In Shaping the Corporation's Relational Capital = Rola struktur formalnych i nieformalnych w kształtowaniu kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa

Creator:

Haber, Lesław H.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono genezę kapitału relacyjnego odwołując się do wcześniejszych systemów zarządzania jak human relations, kultura organizacyjna, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie wskazano na znaczenie kapitału relacyjnego w nowszych koncepcjach związanych z procesowym traktowaniem zarządzania. Na tym tle omówiono role struktur formalnych i nieformalnych w kształtowaniu się kapitału relacyjnego zaznaczając jego pozytywny ale i negatywny wpływ na system zarządzania przedsiębiorstwem.

Abstract:

The paper presents the origin of the term of 'relational capital' by reference to such previous management systems as human relations, organizational culture, or human resources management. At the same time, the author indicates the significance of relational capital in the recent conceptions associated with the treatment of management as a process. On that background, the roles of formal and informal structures in shaping relational capital are discussed, marking both positive and negative influence of such capital in the corporate management system.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51049

DOI:

10.2478/ manment-2014-0011

Pages:

136-153

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information