Object

Title: Budget of the EU and Common Agricultural Policy for 2014-2020 in the light of the polish interests = Budżet UE i wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 w świetle interesów Polski

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Celem publikacji jest zaprezentowanie wyników negocjacji nad budżetem UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej polityki rolnej. Autorzy wskazują na kolejne etapy ustalania budżetu, od propozycji Komisji Europejskiej w 2011r., kończąc na projekcie budżetu uzgodnionym na spotkaniu Rady Europejskiej w lutym 2013r. i grupy AGRIFISH w marcu 2013r., a następnie zatwierdzonym porozumieniem politycznym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w czerwcu 2013r. W tym kontekście, zostanie dokonana ocena nowego budżetu z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa.

Abstract:

The objective of the paper is to present the results of negotiations on the EU budget for 2014-2020, with particular emphasis on the Common Agricultural Policy. Authors indicate the steps for establishing the budget, from the proposal of the European Commission presented in 2011, ending with the draft of UE budget agreed at the meeting of the European Council on February 2013 and the meeting of the AGRIFISH on March 2013 and then approved by the political agreement of the European Commission, European Parliament and European Council on June 2013. In this context, there will be an assessment of the new budget from the point of view of Polish economy and agriculture.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51073

DOI:

10.2478/manment-2014-0035

Pages:

473-487

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information