Object

Title: The implementation of selected elements of the CSR concept on the example of agribusiness enterprises from Warmia and Mazury = Implementacja wybranych elementów koncepcji CSR na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z Warmii i Mazur

Creator:

Ratajczak, Marcin

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod nazwą CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność nie tylko w środowiskach akademickich, ale także biznesowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z implementacją wybranych elementów koncepcji CSR (kodeksy etyczne, normy i standardy zarządzania jakością oraz dialog z interesariuszami) w badanych przedsiębiorstwach agrobiznesu. ; Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9osób), małe (10-49 zatrudnionych) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. ; Wyniki badań pokazały, że konieczne jest przede wszystkim myślenie przedsiębiorców w kategoriach CSR oraz strategiczne podejście do zaangażowania społecznego w obszarze, na którym firma zna się najlepiej. Bardzo ważne jest stworzenie wśród firm własnych rozwiązań rozumianych jako strategia biznesowa, a nie tylko działania podejmowane okazjonalnie.

Abstract:

The concept of corporate social responsibility, functioning under the name of CSR (Corporate Social Responsibility), which is the responsibility of the business, is becoming more popular not only in academia, but also business. The purpose of this paper is to present the issues related to the implementation of selected elements of the concept of CSR (codes of ethics, norms and standards for quality management and dialogue with stakeholders) in the surveyed enterprises agribusiness. ; Research on business opinion on the concept of CSR has been carried out in the second half of 2013 and included 174 micro-enterprises (0-9 persons), small (10-49 employees ) and medium (50-249 employees) businesses agribusiness established in rural areas of Warmia and Mazury. The results showed that it is necessary first of all to think of entrepreneurs in terms of CSR and strategic approach to community engagement in the area where the company knows best. It is important to create their own solutions among companies understood as a business strategy, not just the actions taken occasionally.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51047

DOI:

10.2478/manment-2014-0009

Pages:

109-123

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information