Object

Title: Environmental aspects of the corporate social responsibility = Środowiskowe aspekty w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. ; W artykule omówiono dotychczasowe dokonania literaturowe odnoszące się do zarządzania środowiskowego jako jednego z obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zaprezentowano również aktualne imperatywy tego aspektu, które stały się przedmiotem badań praktycznych w poszukiwaniu skutecznych form ich spełniania. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady praktyczne rozwiązań odnoszących się do pogrupowanych wymagań środowiskowych.

Abstract:

The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. ; The article discussed past literature achievements relating to environmental management as one of the areas of corporate social responsibility. There were also presented current imperatives of this aspect, which became the subject of practical research to find effective ways of their compliance. Practical examples of solutions to grouped environmental requirements were described in the second part of the article.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51043

DOI:

10.2478/manment-2014-0005

Pages:

58-70

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information