Object

Title: Food management innovations for reducing food wastage - a systematic literature review

Creator:

Żmieńka, Ewa ; Staniszewski, Jakub

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnych trendów w badaniach społecznych, poruszających kwestię innowacji w dziedzinie zarządzania produkcją żywności, wprowadzanych dla ograniczenia jej marnotrawstwa. Aby osiągnąć ten cel, z bazy danych Web of Science wyselekcjonowano 107 artykułów zawierających słowa kluczowe "marnotrastwo żywności" oraz "innowacje/technologie". Następnie zaproponowane w nich rozwiązania pogrupowano zgodnie z etapami łańcucha dostaw, których dotyczyły oraz rodzajem innowacji. ; Ze stworzonej "mapy innowacji" wynika, że większość rozwiązań dotyczyło końcowych etapów łańcucha dostaw żywności. Sprawia to, że są one bardziej przydatne dla krajów rozwiniętych, w których marnotrawstwo jest największe w tej fazie produkcji. Wskazuje to również na lukę badawczą w technologiach redukcji odpadów na początkowych etapach łańcucha dostaw żywności. Usprawnienia w tym obszarze mogą być szczególnie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ kraje cierpiące na niedobory żywności marnują większość swoich zasobów właśnie na wczesnych etapach produkcji.

Abstract:

The goal of this paper is to assess the current trends in research on food waste management innovations in social sciences and mapping them. To achieve this, 107 articles were extracted from the Web of Science database with the keywords food waste and innovations/technologies. Then, we grouped them in accordance with part of supply chain they concern and type of innovation they propose. We identified that the majority of the innovations concern the final stages of the food supply chain. ; It makes them more suitable for developed countries, where the wastage is the greatest in this phase of production. It also indicates a research gap in waste-reduction technologies in the initial stages of the food supply chain. Improvements in this field may be particularly beneficial from the food security point of view, because countries suffering from food shortages waste most of their supplies in the early stages of production.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58406

DOI:

10.2478/manment-2019-0043

Pages:

193-207

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information