Object

Title: Reshoring: implementation issues and research opportunities = Reshoring: aspekty zastosowań i możliwości badawcze

Creator:

Ocicka, Barbara

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Na początku XXI w. obserwujemy ciągłe zmiany w konfiguracji łańcuchów dostaw spowodowane różnymi trendami w turbulentnym otoczeniu. Znacząca liczba przedsiębiorstw restrukturyzuje łańcuchy dostaw w dążeniu do konkurencyjności i innowacyjności na globalnym rynku. ; Z jednej strony, niektóre pracochłonne branże przenoszą się z Chin do innych krajów niskokosztowych, z drugiej strony, zaawansowane technologicznie i innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne powracają z produkcją do krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest określenie potencjalnego wpływu reshoringu na wartość dostarczaną w międzynarodowych i globalnych łańcuchach dostaw oraz wskazanie kierunków badań w tym zakresie. ; Bazując na analizie przyczyn i efektów reshoringu, można stwierdzić, że niniejsza strategia może mieć pozytywny wpływ na tworzenie wartości w zarządzaniu międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw, w odniesieniu do trzech wymiarów wartości: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, z perspektywy różnych interesariuszy.

Abstract:

At the beginning of the 21st century, we continuously observe shifts in supply chains configurations caused by differentiate trends in turbulent environment. The remarkable number of companies restructure supply chains in search for competitiveness and innovation on global market. ; On the one hand, some labourintensive industries are moving out of China to the next low-cost countries, on the other hand, some high-tech and innovative manufacturing companies are returning to the developed countries. The scientific purpose of the article is to set out the potential impact of reshoring on value creation in supply chains and to outline research opportunities in this field. Literature review and results of the questionnaire-survey on the Total Cost of Acquisition analysis are guidelines for considerations. ; Based on the analysis of reshoring drivers and benefits, it is clear that this strategy might have positive influence on the value creation in international and global supply chains management considering three dimensions of the value: economic, social and environmental from perspective of different stakeholders.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54415

DOI:

10.1515/manment-2015-0053O

Pages:

103-117

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information