Object

Title: The social aspects of low emission management in the Nowa Sól district = Społeczne aspekty zarządzania niską emisją na terenie powiatu nowosolskiego

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono problem występowania nadmiernej niskiej emisji na terenie powiatu nowosolskiego oraz wskazano na kwestie społeczne, które mogą wpływać na opóźnienie wprowadzenia określonych działań proekologicznych. W artykule wskazano również na główne źródła, które przyczyniają się po powstawania niskiej emisji w powiecie nowosolskim. ; Ponadto wskazano na działania, które planuje się podjąć na obszarze powiatu nowosolskiego w celu ograniczenia niskiej emisji oraz dokonano ich oceny. Wskazano również na kierunki zarządzania niską emisją, które będą musiały być podjęte w celu znaczącego ograniczenia niskiej emisji na analizowanym obszarze oraz wskazano rozwiązania, które zostały już wprowadzone na terenie Polski bez protestów społecznych. Na zakończenie przedstawiono wnioski.

Abstract:

The article shows the problem of excessive low emission in the district of Nowa Sól and points to the social issues that can affect a delay in the introduction of specific environmental actions. The article also identifies the main sources that contribute to the formation of low emission in the district of Nowa Sól. ; Moreover, it noted the actions planned to be taken in the area of the Nowa Sól district to reduce low emission and their evaluation has been made. There has been also pointed to the direction of the management of low emission, which will have to be taken in order to significantly reduce the low emission of the analysed area and the solutions, already introduced in Poland without a public outcry, have been identified. At the end of the paper the conclusions have been presented.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56067

Pages:

237-249

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information