Object

Title: Selected aspects of low emission management in the Middle Odra Region = Ekonomiczne determinanty zarządzania niską emisją na obszarze Środkowego Nadodrza

Creator:

Dzikuć, Maciej ; Dzikuć, Maria

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce każdego roku z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 47 tys. osób. Mimo, że w ostatnich latach poziom emisji przemysłowych w Polsce udało się znacząco zredukować to nadal bardzo poważny problem stanowi tzw. niska emisja. Celem artykułu było określenie najważniejszych źródeł emisji niskiej na terenie Środkowego Nadodrza oraz wskazanie działań, które będą optymalnie ograniczać ten problem. ; W artykule wskazano na działania pozwalające ograniczyć niską emisję na terenie Środkowego Nadodrza, na którego obszarze problem ten jest również dostrzegalny, mimo mniejszej gęstości zaludnienia i braku wysoko uprzemysłowionych terenów. Wskazano ponadto na możliwe kierunki zarządzania niską emisją, których wdrożenie może przyczynić się do istotnego ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza.

Abstract:

According to the data of the European Environment Agency, due to excessive air pollution about 47 thousand people die prematurely every year in Poland. Although in recent years the level of industrial emissions in Poland has been significantly reduced, it is still a very serious problem of the so-called low emission. The aim of the paper was to determine the most important sources of low emission in the Middle Odra Region and to indicate activities that will optimally limit this problem. ; The article points out activities that help reduce low emission in the Middle Odra Region, where the problem is also noticeable, despite the lower population density and the lack of highly industrialized areas. Moreover, it pointed to the possible directions of low emission management, the implementation of which may contribute to a significant reduction of low emission in the Middle Odra Region.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57208

DOI:

10.2478/manment-2018-0039

Pages:

311-324

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information