Object

Title: Polish Emigrants on Organizational Culture of Austrian Companies = Polscy emigranci o kulturze organizacyjnej austriackich firm

Creator:

Chmielewska-Muciek, Dorota

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przedstawia rozważania i wyniki badań na temat postrzegania kultury organizacyjnej austriackich przedsiębiorstw przez polskich emigrantów. Migrujący podejmując pracę za granicą stają przed wyzwaniem adaptacji do nowego środowiska. Obejmuje ona wiele płaszczyzn, a wśród nich jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. ; Powstaje więc problem badawczy, jaka jest kultura organizacyjna austriackich przedsiębiorstw i czy migrujący ma problem z kulturową adaptacją. W tym celu zostały przeprowadzone wywiady z 40 Polakami, którzy w Austrii pracują minimum 5 lat. Na ich podstawie stwierdzono, że w opinii respondentów kultura organizacyjna austriackich przedsiębiorstw charakteryzuje się małym dystansem władzy, indywidualizmem, aktywnością, statusem opartym na osiągnięciach. ; Co do kilku wartości kulturowych trudno o jednoznaczną ocenę. Dotyczy to niskiej versus wysokiej tolerancji niepewności, orientacji na ludzi versus na zadania oraz orientacji zewnętrznej versus wewnętrznej. Zidentyfikowana kultura organizacyjna w austriackich przedsiębiorstw nie stanowiła dla badanych istotnej bariery.

Abstract:

The paper is of theoretical and empirical character. It outlines considerations and studies pertaining to the perception of organizational culture of Austrian companies by Polish emigrants. When undertaking employment abroad, emigrants face a challenge of adapting to a new environment. The adaptation pertains to several aspects. ; Organizational culture is one of these. Therefore, the following research problem arises: What is the organizational culture of Austrian enterprises like?, and, Do emigrants experience problems with the cultural adaptation? Interviews with 40 Poles who worked a minimum of 5 years in Austria were conducted. ; The interviews revealed that respondents believed the organizational culture of Austrian companies was characterized by low power distance, individualism, activity, and status based upon achievements. The straightforward analysis was diffi cult to be made with regard to several values. This is true for low vs. high uncertainty tolerance, people vs. task focus, and focus on the outside vs. inside. The identifi ed organizational culture of Austrian enterprises did not pose a signifi cant barrier for respondents.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57204

DOI:

10.2478/manment-2018-0035

Pages:

249-263

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information