Object

Title: Factors of changes in farming in Piła subregion in the view of Agricultural Censuses in 1996, 2002 and 2010 = Czynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich w podregionie pilskim w świetle Powszechnych Spisów Rolnych z lat 1996, 2002 i 2010

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

W wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej wyników trzech kolejnych Spisów Powszechnych wyłoniono cztery czynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich podregionu pilskiego oraz określono zasób zmienności, za który odpowiadają. Były one indukowane przez uwarunkowania przyrodnicze, ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych, poziom przedsiębiorczości, sytuację na rynku pracy, które to przyczyniały się do rozwoju procesów suburbanizacji i rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej oraz ich w pewnym sensie pochodne, takie jak poziom dochodów, rozwój budownictwa czy poziom skolaryzacji wczesnoszkolnej. Destymulująco na rozwój gmin podregionu wpływało w badanych latach na rolnictwo.

Abstract:

The conducted factor analysis, basing on the outcomes of three successive Agricultural Censuses, selected four factors of changes in agriculture and rural areas of Pila subregion and determined the variation range they accounted for. They were induced by natural environment conditions, production limits of agricultural holdings, the level of entrepreneurship, labour market situation. Those variables, in turn, contributed to the suburbanisation processes and road network and social infrastructure development, as well as their derivatives, such as, the level of incomes, advances in construction industry and the level of pre-schooling. Agriculture contributed negatively (destimuli) to region?s development in analysed years.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56069

Pages:

259-270

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information