Object

Title: In search for effective methods of routine formation = W poszukiwaniu skutecznych metod kształtowania rutyn organizacyjnych

Creator:

Kandora, Marcin

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Rutyny organizacyjne są obecnie często analizowanym zjawiskiem we współczesnej nauce o zarządzaniu. Jakkolwiek wydaje się, że Teoria Rutyn osiągnęła na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat przyzwoity poziom dojrzałości, to nie można tego samego powiedzieć o dostępności konkretnych zaleceń dla praktyki zarządzania ; W niniejszym artykule podjęto próbę wypełnienia tej luki poznawczej i zaproponowano jedno z możliwych podejść do skutecznego kształtowania rutyn organizacyjnych. Opracowano je na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz wniosków płynących z analizy studium przypadku. Przedstawiona metoda podkreśla wagę kontrolowanego uczenia się i świadomej implementacji rutyn, kontrastując jednocześnie zarówno z ewolucyjnym, jak i inżynierskim podejściem do ich kształtowania.

Abstract:

Organizational routines are a frequently researched phenomenon in contemporary management science. Although the available theoretical foundations of Routine Theory seem to have reached a significant degree of maturity over the last thirty years, the same could not be said about the availability of material advice for the management practice. ; This paper addresses this gap and proposes a framework for an effective routine shaping process. It builds on a brief analysis of available literature on routine formation, supported by case study findings. The approach proposed stresses the importance of the controlled learning process and underlines the importance of deliberate implementation, in contrast to the evolutionary and engineering views on routine emergence.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55965

Pages:

20-39

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information