Object

Title: The image of the manager-leader of the near future - an outline of the issues = Wizerunek menedżera-przywódcy niedalekiej przyszłości - zarys problematyki

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Opracowanie zawiera opis i charakterystykę (oczywiście skrótową) dwu podejść i dwu koncepcji zarządzania, dotyczących menedżera-przywódcy. Pierwsza koncepcja dotyczy nowych zadań i umiejętności menedżera-przywódcy. Druga koncepcja dotyczy istoty tzw. menedżera jutra, nazywanego - choć nie jest to jeszcze nazwa powszechna w zarządzaniu - jako menedżera ekoprzywódcy.

Abstract:

The study contains description characteristics and analyses (obviously abbreviated) of two approaches and two concepts of management regarding the manager-leader of the near future. The first concept refers to new tasks and skills of the manager-leader. The second concept concerns the nature of the so-called manager of tomorrow, called - although it is not yet common name in management - the manager - eco-leader. ; In the introduction a reference was made to the issue raised, the purpose of the study, and the justification for choosing the concepts assumed in the study. In the next section, new tasks and skills of the manager - leader of the near future are cited and analyzed. The issues surrounding the concept of eco-leader were also discussed.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55970

Pages:

111-119

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information