Object

Title: Dynamic capabilities in strategic choice processes within organisations = Dynamiczne zdolności w procesach strategicznych wyborów organizacji

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Dynamiczne zdolności stanowią istotę, teoretycznej koncepcji przydatną dla zrozumienia zjawiska konkurencji. Jednak mimo pozornie dużej popularności zagadnień związanych z problematyką dynamicznych zdolności, w literaturze przedmiotu z obszaru nauk o zarządzaniu brakuje opracowań poświęconych badaniom nad procesami kształtowania dynamicznych zdolności. ; W opracowaniu podjęto próbę przeprowadzenia systematyzacji przedstawianych w literaturze przedmiotu podejść do opisu istoty koncepcji dynamicznych zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla podnoszenia poziomu konkurencyjności współczesnych organizacji, a także przeprowadzanie dyskusji nad dwoma, krytycznymi dla koncepcji dynamicznych zdolności zagadnieniami. Po pierwsze, jakie są przesłanki dominacji koncepcji dynamicznych zdolności w obszarze zarządzania strategicznego? Po drugie, czy koncepcja dynamicznych zdolności może być traktowana jako teoretyczno-metodologiczna baza strategicznych wyborów współczesnych organizacji?

Abstract:

Dynamic capabilities are an essential theoretical construct that is useful for understanding the phenomenon of competition. Still, in spite of the apparent popularity of this subject, the existing management literature could do with more studies into processes that shape dynamic capabilities. ; The purpose of this article is to systematisc different approaches to the dynamic capabilities concept as they are found in the existing literature, with a particular focus on its relevance to modern-day organisations as a tool to increase their competitiveness. The other goal is to discuss two issues that are critical to the dynamic capabilities concept. Firstly, what are the conditions for the predominant role of dynamic capabilities in the area of strategic management? Secondly, can the dynamic capabilities concept be treated as an underlying theoretical and methodological framework for strategic choices in modern-day organisations?

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:55964

Pages:

7-19

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information