Object

Title: Craft villages and tourism development, a case study in Phu Quoc island of Vietnam = Wioski rzemieślnicze i rozwój turystyki, studium przypadku na wyspie Phu Quoc w Wietnamie

Creator:

Hieu, Vu Minh ; Rasovska, Ida

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

Turystyką rzemieślniczą interesuje się wielu turystów krajowych i zagranicznych. Choć wydaje się, że w ostatnich latach wioski rzemieślnicze w Wietnamie wykorzystały swoje możliwości w przemyśle turystycznym to uważa się, że działalność turystyczna jeszcze może się rozwijać. Celem artykułu jest określenie stanu, potencjału i ograniczeń turystycznych a następnie sformułowanie zaleceń dotyczących rozwoju turystyki na wyspie Phu Quoc. Dokonano analizy literatury przedmiotu. Przeprowadzono wywiady z właścicielami wsi, powiązanymi władzami, turystami, firmami turystycznymi itp. Przedstawione wyniki badań stanowią wytyczne dla rozwoju branży turystycznej i zarządzania.

Abstract:

Craft tourism is attracting many domestic and foreign tourists. In recent years in Vietnam, craft villages have exploited their potentials in tourism industry. For many different causes, tourism activities have yet reached expectations and their potentials for tourism development. This paper is to review their currents, tourism potentials and limitations and then formulate recommendations to the tourism development in Phu Quoc island. The data for this paper are from two sources. Secondary data were collected from the vast literature and journals. Primary data were from interviews with village owners, related authorities, tourists, tourism corporate, etc. and results serve as guidelines to develop the tourism industry and management

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56066

Pages:

223-236

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information