Object structure

Creator:

Deja, Barbara Maria

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Renovation and adaptation of the historic Olsztyn Purification House Bet Tahara into a public utility building = Renowacja i adaptacja zabytkowego olsztyńskiego Domu Oczyszczeń Bet Tahara na budynek użyteczności publicznej

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

renowacja obiektów ; adaptacja ; Żydowski Dom Oczyszczeń ; budynek użyteczności publicznej ; historic building renovation ; adaptation ; Jewish Purification House ; public utility building

Abstract_pl:

W 2013 roku w Olsztynie zakończono rewitalizację zabytkowego żydowskiego Domu Oczyszczeń Bet Tahara, który został wybudowany w 1913 r. na podstawie projektu światowej sławy architekta Ericha Mendelsohna. Analiza wartościująca wykazała istotną wartość historyczną i artystyczną obiektu, jego dość dobry stan techniczny, świetną lokalizację w centrum miasta, uregulowany stan prawny, możliwość zrealizowania nowej funkcji użytkowej bez strat dla substancji budynku i niedopuszczalnych przekształceń oraz precyzyjnie określony cel rewitalizacji - przeznaczenie obiektu na cele edukacyjno-kulturalne. ; W artykule opisano interesującą konstrukcję budynku (którego najcenniejszym elementem jest samonośne ostrosłupowe sklepienie nad salą pożegnań), jego stan techniczny przed renowacją oraz zakres prac związanych z adaptacją na budynek użyteczności publicznej-Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Renowacja kompleksu budynków Bet Tahara nie byłaby możliwa bez zaangażowania społecznego, to znaczy wolontariuszy Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia" współpracujących z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Abstract:

The historic Jewish Purification House Bet Tahara was erected in Olsztyn in 1913 on the basis of the debut design of Erich Mendelsohn, a world-famous architect born in Olsztyn. The most valuable element of the building is a self-supporting pyramid vault above a mourning hall. ; The paper presents the interesting structure of the building, its technical condition before renovation, as well as the scope of work involved in adapting it into a public utility building - MENDELSOHN HOUSE Intercultural Dialogue Centre. The undertaking was executed thanks to the commitment of the building?s leaseholder - "Borussia" Cultural Community Association, which raised money for this goal from public funds.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0033

Pages:

23-32

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego