Object structure

Creator:

Kańka, Stanisław ; Stryszewska, Teresa ; Tracz, Tomasz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Methods of testing and assessing the technical condition of chosen building structures located in the area of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim = Metody badania i oceny stanu technicznego wybranych obiektów kubaturowych znajdujących się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; barak więźniarski ; stan techniczny ; wzmocnienia konstrukcji ; technical condition ; prisoner barracks ; Auschwitz-Birkenau Concentration Camp

Abstract_pl:

Przedstawione w artykule wyniki badań dotyczą metody oceny stanu technicznego wybranych dwóch obiektów kubaturowych tj. baraków więźniarskich o numerach B-123 i B-124, które znajdują się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. ; Prace były prowadzone w ramach projektu badawczego obejmującego opracowanie metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji obiektów oraz ich podłoża i elementów wykończenia. Celem projektu było pozyskanie bazy informacji odzwierciedlających rzeczywisty stan techniczny istniejących obiektów oraz opracowanie na ich podstawie metod konserwacji i sposobów zabezpieczenia przed dalszym degradacją pełnym zachowaniu cech odzwierciedlających charakter i pełnioną funkcję obiektu w obozie koncentracyjnym.

Abstract:

The results presented in this article consider the means of assessing the technical condition of two selected buildings, i.e. prisoner barracks number 123 and 124, located at the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim. ; The work was carried out within the framework of a research project involving the development of methods for preserving, securing and strengthening the structure of buildings, along with their substrate and finishes. The aim of the project was to gain a knowledge base reflecting the actual state of the existing facilities and, on that basis, develop preservation methods and ways to protect the existing facilities against further damage, while maintaining the current character.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0050

Pages:

41-49

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego