Object structure

Creator:

Żwirek, Paweł ; Fiszer, Jakub

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Revitalization of the 1970s within the "Old Town" in Kraków = Rewitalizacja zabudowań z lat 70. XX wieku w obrębie Starego Miasta w Krakowie

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

budynek biurowy ; rewitalizacja ; fasada budynku ; aluminium ; elewacja wentylowana ; siatka cięto-ciągniona ; office building ; revitalisation ; façade of building ; ventilated facade ; expanded metal

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z rewitalizacją fasad budynków zlokalizowanych w obrębie zabytkowej zabudowy miejskiej. Przedmiotem rewitalizacji były fasady budynku biurowego oraz garażu wielopoziomowego wybudowanych w latach 70. XX wieku w obrębie dzielnicy administracyjnej Stare Miasto w Krakowie. ; Przedstawiono kryteria, którymi kierowano się przy wyborze technologii oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Przedstawiono problemy związane z realizacją nowych fasad aluminiowych na ścianach, które odznaczają się bardzo dużymi niedokładnościami wykonania, znacznie przekraczającymi wartości normowych tolerancji. Zarówno w przypadku budynku biurowego, jak i garażu wielopoziomowego zastosowano lekkie okładziny aluminiowe. ; Niska waga, odporność na korozję, możliwości w zakresie perforowania (w tym dostępność siatek cięto-ciągnionych) oraz formowania kształtów a także praktycznie nieograniczona paleta barw dostępna w technologii lakierowania proszkowego czyni z aluminium doskonały materiał do stosowania przy rewitalizacji fasad budynków. Świadomie użyte i ukształtowane aluminium pozwala nieciekawej bryle budynku nadać atrakcyjny wygląd, nawet w przypadku realizacji sąsiadujących bezpośrednio z budynkami zabytkowymi objętymi ochroną konserwatora zabytków.

Abstract:

The paper presents selected issues in the revitalization of the façades of buildings located in the historic ?Old Town? part of the city of Kraków. The subjects of the revitalization were the façades of an office building and a multi-level garage, both built in the 1970s in the administrative district of the "Old Town" in Krakow. ; The criteria that guided the project heads in the choice of technology and technical solutions used in the revitalization project are also presented. The paper discusses the problems associated with the implementation of a new aluminium façade on the exterior walls, which were characterized by very large inaccuracies, significantly exceeding tolerance values.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0060

Pages:

141-148

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego