Object structure

Creator:

Gableta, Małgorzata ; Bodak, Andrzej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Employee interests in the light of human resource management concepts = Interesy pracowników w świetle koncepcji zarządzania ludźmi

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

human resources management (HRM) ; interesy pracownicze ; prawa pracownicze ; zaangażowanie ; employee interests ; employee rights ; involvement

Abstract_pl:

W opracowaniu podjęto próbę spojrzenia na ekspozycję kategorii interesów pracowniczych we współczesnych koncepcjach zarządzania ludźmi. Dbałość o respektowanie tych interesów sprzyja realizacji celów przedsiębiorstwa i efektywności osiąganej w wyniku wzrostu zaangażowania zatrudnionych, co pośrednio bądź bezpośrednio zaznacza się w tych koncepcjach. ; Na tym tle zwrócono uwagę na podejście do realizacji interesów pracowniczych w ponad dwustu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Na podstawie badań empirycznych wykazano, że praktyka w omawianym zakresie jedynie częściowo nawiązuje do prezentowanych w literaturze przedmiotu, modelowych ujęć zarządzania ludźmi.

Abstract:

Representation of employee interests is addressed, as reflected in the modern human resource management concepts. By attending to the need of respecting employee interests, companies may greatly increase their chances of reaching company business objectives and increase their effectiveness, as a result of improved employee involvement. Direct and indirect expressions of this aspect in modern HRM concepts are discussed. ; Specifics of local approaches to the realization of employee interests are discussed, based on empirical studies of more than 200 companies operating in the Lower Silesia region of Poland. Based on the study results, the authors demonstrate that the practice of management in the area under study is only in part consistent with the model representations of human resource management, as recommended in professional literature.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0001

Pages:

9-20

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego